Advertisment

Game Name

พรรคชา

Game Information

 รับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับเพื่อนที่จะมาสำหรับชา เป็นพนักงานต้อนรับ ด้วยการ mostess
 มีเล่นเกมนี้ ด้วยเมาส์เท่านั้น

Advertisment