Advertisment

Game Name

Barbie Rider

Game Information

ช่วยตุ๊กตาบาร์บี้ปัดเศษขึ้นคาราโอเกะที่ขึ้น และคืนเหล่านั้นอย่างปลอดภัยเพื่อยุ้งฉาง
มีเล่นเกมนี้ ด้วยเมาส์เท่านั้น

Advertisment