Advertisment

Game Name

Barbie Girl

Game Information

คลิกที่จุด ระบายสี จะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอ คลิกบนและการเปลี่ยนแปลงผมของหล่อน คลิก และติดกับสิ่งที่สวยเหมือน bows, crowns พลอย และเพิ่มเติม เมื่อคุณทำได้แล้วคลิกถัดไปเพื่อ พบกับเจ้าชาย
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

Advertisment